– TEOG
Facebook Twitter YouTube
formats

TEOG

Tarih 24 Aralık 2013, yazar içinde Bir Soru Bir Cevap, TEOG.

Liseye geçiş sınav sisteminde neden bir değişikliğe gidildi?
Öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemek için değişikliğe gidildi.

Değişikliğin amaçları nelerdir?
Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak.
Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak.
Öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek.
Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak… gibi amaçları söz konusudur.

Yeni sınav sistemi “TEOG” nedir?
Ortaöğretime geçişte SBS yerine merkezi yazılı sınav notlarının ve okul başarı puanının esas alınacağı bir sistemdir.

Model nasıl uygulanacak?
2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.

Ortak değerlendirme kapsamına giren 6 temel ders hangileridir?

Fen ve Teknoloji
Matematik
Türkçe
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Sorular çoktan seçmeli mi klasik mi olacak?
Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacaktır.

Yanlışlar doğruları götürecek mi?
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav nasıl uygulanacak?
Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi farklı bir okulda görev yapacaklar.

Ortaöğretime yerleştirmede esas alınacak olan puan nasıl oluşturulacak?
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı ne demek?
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

Yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanacak?
Not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanı o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımın o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölünerek hesaplanır.

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda nasıl bir yol izlenecek?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:
1. Tercih önceliği,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

Mazaret sınavlarına girme şartı ne olacak?
Normal dönemde geçerli olan mazeret şartları, ortak sınavlar için de geçerli olacak.
Mazeret sınavları, ortak sınavlarla eşdeğer nitelikte farklı sorularla, ancak öğrencilerin kendi okulları dışında farklı sınav salonlarında yapılacağı için öğrenciler tarafından tercih edilmeyeceği düşünülüyor. Bu yüzden öğrenciler gerçekten mazeret sahibi olmadıkları durumlarda mazeret sınavlarına girmek istemeyecek.

Puanlama 100 üzerinden mi yoksa 700 puan üzerinden mi yapılacak?
Ortaokul 6, 7 ve 8’inci sınıfların yıl sonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplama yapılacak.

Tüm Lise Türlerinde Yerleştirme Aynı Mı Yapılacak?
Tüm lise türleri yeni sistemdeki yerleştirmeye göre öğrenci alacak. Hiçbir kurum ek bir sınav yapamayacak.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>