TED ESKİŞEHİR KOLEJİ PDR BLOG SAYFASI – Rehberlik ve Psikoljik Danışmanlık
Facebook Twitter YouTube

Rehberlik ve Psikoljik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi

Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

TED Eskişehir Koleji rehberlik hizmetleri, “Gelişimsel Rehberlik Modeli”ne dayalıdır. Gelişimsel rehberlik modeli, sorunu değil, gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır. Buna göre, bireye verilecek rehberlik hizmeti, “sorun”la sınırlandırılmaz. Etkili rehberlik, çocuğun gelişimsel süreçlerini desteklemeyi amaçlar.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisi, anaokulunda neler yapmaktadır?

Okul öncesi dönem bireyin gelecekteki davranışlarını yönlendiren ve biçimlendiren temellerin atıldığı bir dönemdir. Bu süreçte hem sosyal ve hem eğitimsel anlamda çocukların gelişim süreçlerinin takip edilmesi, bu konuda aileyi bilgilendirmek ve uygun şekilde yönlendirmek önem taşımaktadır. Karşılaşılabilecek bazı sıkıntılar, her konuda olduğu gibi erken yaşta tespit edildiği takdirde, daha hızlı ilerleme kaydedilmekte ve çocuğun eğitim hayatını, sosyal hayatını etkileyen başka zorluklara dönüşmesi önlenebilmektedir. Rehberlik servisi bu noktada devreye girerek, destek birimi olarak öğretmenlerle beraber öğrencilerin gelişimlerini takip eder, öğrencinin mutlu bir okul öncesi dönem geçirmesine katkıda bulunur. Bu bağlamda TED Eskişehir Koleji rehberlik servisinin anaokulundaki çalışmaları şunlardır;

• Okulumuza kayıt sürecinde rehberlik servisi ön değerlendirmesi yapılarak, öğrencinin gelişim öyküsü alınmaktadır.

• Okulun ilk günlerinde uyum süreçlerini hızlandırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

• Sınıf gözlemleri ile her çocuğun bireysel özelliklerini tanıyıp sınıf öğretmenleriyle ortak değerlendirmeler yapılmakta ve bu birikim periyodik görüşmelerle velilerimize aktarılmaktadır.

• Aylık bülten yazıları ve hazırladığımız seminerler aracılığıyla velilerimizle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmaktadır.

• Anaokulundan 1. sınıfa geçiş sürecinde gerekli ön çalışmalar ve takip çalışmaları yapılmakta, okul olgunluğu konusunda velilerle görüşmeler yapılmaktadır.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisi, ilköğretimde neler yapmaktadır?

İlköğretimde rehberlik hizmetleri genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının artırılmasına ve ilköğretim sonrası eğitime hazırlık yapmaya yöneliktir. Bu kapsamda TED Eskişehir Koleji rehberlik servisinin ilkokul ve ortaokuldaki çalışmaları aşağıdaki gibidir;

• Okulumuza kayıt sürecinde ölçme değerlendirme biriminin uyguladığı seviye belirleme sınavına ek olarak, rehberlik servisi ön görüşmeleri yapılmaktadır.

• Her çocuğun bireysel özelliklerini tanıyıp kendisini geliştirmesi için fırsatlar oluşturulmakta ve okul-aile işbirliği çerçevesinde ortak çalışmalar yapılmaktadır.

• Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmelerle onların yaşadıkları sorun hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olarak sorun çözebilen ve kendini ifade edebilen bireyler olması desteklenmektedir.

• Düzenli olarak yapılan veli görüşmeleriyle karşılaşılabilecek sorunları önlemeye ve çözmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

• Öğrencilerimizin ortak sorunlarına ortak çözümler bulabilmek amacıyla öğrencilerle beraber grupla psikolojik danışmanlık oturumları yürütülmektedir.

• Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen seminerlerle bilgilendirme ve paylaşım çalışmaları yapılmaktadır.

• Okulumuzda yürütülen “öğrenci koçluğu” çalışmaları da rehberlik servisiyle koordinasyon içinde yürütülmektedir.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisi, lisede neler yapmaktadır?

Lisede rehberlik hizmetleri ağırlıklı olarak, üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirme, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özellikler ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirme, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmaya yöneliktir. TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi rehberlik servisinde;

• Öğrencilerimizin karşılaştıkları zorlukları büyümeden çözmelerine yardımcı olmak, kendisi ve çevresiyle barışık, her açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

• Okulumuza kayıt sürecinde ölçme değerlendirme biriminin uyguladığı seviye belirleme sınavına ek olarak, rehberlik servisi ön görüşmeleri yapılmaktadır.

• 9. Sınıf öğrencilerinin liseye uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon çalışmaları rehberlik servisince yürütülmektedir.

• Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yardımcı olan çalışmalar yürütülmektedir. Bunlara örnek olarak; verimli ders çalışma teknikleri uygulamaları, ders çalışma programlarının hazırlanması ve kontrolü, sınav kaygısını kontrol etmeye yönelik çalışmalar verilebilir.

• Lise öğrencileri için oldukça önem teşkil eden, onların hayat başarısına katkıda bulunan sosyal kulüplerin koordinasyonuna destek verilmektedir.

• Öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna taşıyan sınav sistemleri (YGS-LYS) hakkında bilgilendirmeler yapılmakta, meslek ve üniversite tanıtımlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler hazırlanmaktadır.

• Veli ve öğrencilere yönelik seminer programları düzenlenmektedir.

• Okulumuzda yürütülen “öğrenci koçluğu” çalışmaları da rehberlik servisiyle koordinasyon içinde yürütülmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Rehberlik ve Psikoljik Danışmanlık